USŁUGI
Centrum Certyfikacji Signet zajmuje się obsługą systemów PKI dla dwóch usług: Bezpiecznej Poczty TP oraz Business Everywhere Intranet.

Bezpieczna Poczta TP (BPTP) to rozwiązanie kryptograficzne, stosowane w ramach spółek Grupy Orange Polska oraz do kontaktów między Grupą i firmami partnerskimi. Na tzw. e-tokenie BPTP, urządzeniu USB, przypominającym pendrive, znajdują się dwa certyfikaty:
  • Do podpisu elektronicznego. Niemożliwy do odtworzenia, unieważniany w momencie odejścia pracownika z pracy lub zagubienia/zniszczenia e-tokena;
  • Do szyfrowania. Możliwy do odtworzenia w przypadku wyższej konieczności, np. dostępu w przypadku nieobecności pracownika do istotnych, lecz zaszyfrowanych danych. Kopia certyfikatu przechowywana jest w odpowiednio zabezpieczonym środowisku.
BPTP służy nie tylko do szyfrowania i podpisywania poczty. To zunifikowane rozwiązanie kryptograficzne, pozwalające również na autoryzację do firmowej sieci VPN, bądź Wi-Fi, czy do zaszyfrowanego dysku twardego. Stosowane w powyższych obszarach powyżej powodów certyfikaty używane w BPTP nie mają statusu kwalifikowanych (nie są równoważne z podpisem odręcznym). Zgodnie z prawem tego typu certyfikaty nie mogą mieć kopii i pozwalają wyłącznie na podpisywanie oświadczeń woli.

Orange SSL VPN to usługa komercyjna, oferowana przez Orange Polska. Klient usługi może skorzystać z opcji autoryzacji za pośrednictwem rozwiązania PKI. Wtedy dla każdego użytkownika otrzymuje token USB, taki sam, jak dla BPTP, z tą różnicą, że zawiera wyłącznie jeden, niemożliwy do odtworzenia klucz i certyfikat. Obecnie część publiczna Signet jest wygaszona i nie dostarcza juz certyfikaów do usługi. Jednak usługa nadal jest oferowana w oparciu o komercyjne certyfikaty z innych podmiotów.


© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna.