REPOZYTORIUM
Repozytorium to centralna baza danych certyfikatów oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum Certyfikacji Signet.

Certyfikaty Urzędów
Infrastruktura publiczna
NazwaSkrót certyfikatuRozszerzenie
Signet Root CASHA-1:
b2:bd:90:31:aa:6d:0e:14:f4:c5:7f:d5:48:25:8f:37:b1:fb:39:e4
MD5:
1b:5d:9e:99:e4:29:20:23:13:49:61:f4:ba:33:7a:23
DERPEM
Signet – Public CASHA-1:
da:10:a9:5e:09:94:05:40:2d:8b:72:b0:56:43:49:1a:1b:5e:e5:ec
MD5:
1a:cf:8c:e8:ae:99:73:b6:6a:96:e0:df:70:fc:ef:e7
DER PEM
Pakiet certyfikatów zawierający pełną ścieżkęTXT PKCS7
Infrastruktura korporacyjna
NazwaSkrót certyfikatuRozszerzenie
Signet – RootCASHA-1:
23:a0:61:c3:ed:f2:5a:e2:c6:a9:2c:6c:d5:0c:4b:51:ff:6d:33:0c
MD5:
d0:84:97:a9:b5:d7:d5:85:f1:ea:16:46:2a:39:ce:cf
DERPEM
CA TELEKOMUNIKACJA POLSKASHA-1:
f0:4d:02:3b:c7:79:98:8a:06:21:62:bc:5b:50:db:0d:9a:39:16:c9
MD5:
78:f0:5a:11:61:96:c7:25:78:6d:7e:da:c7:8f:5b:9b
DERPEM
Listy certyfikatów unieważnionych (CRL):
Infrastruktura publiczna
NazwaAdres
Urząd Signet Root CAhttp://crl.signet.pl/public/rootca.crl
Urząd Signet - PublicCAhttp://www.signet.pl/crl/publicca.crl
Infrastruktura korporacyjna
NazwaAdres
Urząd Signet - RootCAhttp://www.signet.pl/crl/rootca.crl
Urząd CA TELEKOMUNIKACJA POLSKAhttp://www.bptp.lodz.telekomunikacja.pl/repozytorium/crl/catp.crl
Polityki certyfikacji:
Infrastruktura publiczna
Urząd Signet Root CAPlik
Polityka certyfikacji urzędu Signet Root CA
Urząd Signet - PublicCAPlik
Polityka Certyfikacji - Zaufane funkcje w CC Signet
Polityka Certyfikacji - Certyfikaty dla serwerów i urządzeń
Infrastruktura korporacyjna
Urząd RootCAPlik
Polityka certyfikacji urzędu RootCA
Urząd CA Telekomunikacja PolskaPlik
Polityka Certyfikacji - Bezpieczna Poczta Korporacyjna Telekomunikacja Polska
Kodeks postępowania certyfikacyjnego
Kodeks postępowania certyfikacyjnego opisuje operacyjne kroki podejmowane przez Centrum Certyfikacji Signet w ramach wydawania i zarządzania certyfikatami. Wszelkie uwagi i opinie na temat Kodeksu postępowania certyfikacyjnego prosimy przesyłać pod adres: Komitet Zatwierdzania Polityk - email: kzp@signet.pl
NazwaPlik
Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego


Archiwum

Repozytoruim archiwalne zawierające dokumenty z okresu działalności Centrum Certyfikacji SIGNET w strukturach TP INTERNET dostępne jest pod adresem: http://www.signet.pl/repozytorium/index.html

© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna.