NOTA PRAWNA
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o "Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych", wszelkie prawa do nazwy Signet, a także: logo, znaków graficznych, identyfikatorów cyfrowych, aplikacji oraz wszelkich innych dokumentów publikowanych na stronie, są zastrzeżone i podlegają ochronie. Jako zastrzeżone i zarejestrowane znaki towarowe stanowią wyłączną własność Orange Polska S.A.. Z wyjątkiem miejsc, w których zostało to wyraźnie zaznaczone, żadne informacje ze stron Signet nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Orange Polska S.A. udzielonej na piśmie, bądź bez podania źródła tych informacji.

© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna.